TS Nguyễn Đức Kiên

Ông Nguyễn Đức Kiên giữ chức Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng

Vương Trần |

Ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.