TS Nguyễn Đình Cung

1 cái thang: 3 ông 3 cái nhìn

Đào Tuấn |

Một cái thang máy muốn kiểm định an toàn thì phải lắp cho nó chạy thì mới kiểm định được. Nhưng hiện nay người ta kiểm định rời rạc các bộ phận của cái thang.

Đừng để tiền đi lạc như dê bò

Anh Đào |

TS Nguyễn Đình Cung, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng- vừa gần như van xin: Các doanh nghiệp nhà nước ngừng than vãn và ngừng  xin tiền.

Khi các doanh nhân cắp cặp mang tiền đi “tìm" thẻ xanh ở nước ngoài

Anh Đào |

Khu vực kinh tế tư nhân sau 20 năm đổi mới có hai điểm mới: "Những tập đoàn tư nhân xuất hiện” trong khi “nhiều doanh nhân tìm thẻ xanh ở nước ngoài”.

TS Lê Đăng Doanh: "Vẫn còn tình trạng giải quyết thủ tục nhanh hay chậm phụ thuộc phong bì nhẹ hay nặng"

Đỗ Phương |

TS Lê Đăng Doanh và TS Nguyễn Đình Cung chia sẻ nhiều nhận định khi nói về hiệu quả của việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh tại Hội thảo "Đánh giá chất lượng cắt giảm điều kiện kinh doanh: Kết quả, vấn đề và kiến nghị" diễn ra hôm nay tại Hà Nội.

Kỳ vọng ở doanh nhân dân tộc

Khánh Vũ (thực hiện) |

“Kỳ vọng trong 10 năm tới, lực lượng doanh nhân Việt Nam có sự bùng nổ, phát triển cả về chất và về lượng. Nuôi dưỡng, phát triển những doanh nghiệp (DN), doanh nhân, đặc biệt là những DN, doanh nhân dân tộc thì mới phát triển nền kinh tế một cách mạnh mẽ, độc lập, bền vững” - chia sẻ của TS Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) với Lao Động trong ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10.2004 - 13.10.2018).