TS Farm Việt Nam

Tây Ninh: Thành lập CĐCS Công ty TNHH MTV TS Farm Việt Nam

Quốc Tiến |

Tây Ninh - Liên đoàn Lao động huyện Dương Minh Châu vừa phối hợp Ban vận động Công ty TNHH MTV TS Farm Việt Nam tổ chức Đại hội thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV TS Farm Việt Nam.