Truyền thông nhóm nhỏ

Truyền thông nhóm nhỏ, tập trung vào đối tượng tiềm năng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, khiến cho công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) gặp nhiều khó khăn. BHXH tỉnh Ninh Bình đã chủ động, sáng tạo và chuyển đổi mô hình truyền thông trực tiếp sang truyền thông trực tuyến và truyền thông nhóm nhỏ, qua đó đã đạt được những kết quả “đột phá” trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Truyền thông nhóm nhỏ, đạt hiệu quả cao

Anh Minh |

Tính đến hết tháng 5.2021, toàn tỉnh Đồng Tháp có 1.443.793 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, trong đó có 18.679 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 10.494 người so với cùng kỳ năm 2020. Kết quả này là nhờ có sự nỗ lực, chủ động của ngành BHXH tỉnh khi áp dụng mô hình “truyền thông nhóm nhỏ”.