Truyền thông công tác dân số và phát triển

Phú Thọ: Phát bao caosu miễn phí cho hơn 300 đoàn viên, người lao động

Nguyễn Hùy |

Phú Thọ- Ban Tuyên giáo - Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức hội nghị truyền thông về công tác dân số và phát triển, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, tình dục an toàn, phòng tránh HIV/AIDS và phát bao caosu miễn phí cho hơn 300 đoàn viên, công nhân lao động Công ty Cổ phần Dệt May Tân Kim Hùng.