Truy thu thuế của người chết

Đại biểu Quốc hội kiến nghị: Cần tiếp tục truy thu thuế của người đã chết

Đặng Chung |

Tranh luận trước phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng (đại biểu Ninh Bình) liên quan đến vấn đề đánh thuế tài sản, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho rằng: “Chết không có nghĩa là hết nghĩa vụ đóng thuế”.