Trường THPT ở Lý Sơn

VOV tặng hệ thống điện mặt trời mái nhà cho Trường THPT ở Lý Sơn

Thanh Hải |

Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) và Cơ quan thường trú khu vực miền Trung- Đài Tiếng nói Việt Nam vừa tổ chức khánh thành, bàn giao hệ thống điện mặt trời trên mái nhà cho Trường THPT Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.