Trường THPT Đạ Tông

Bàn giao nhà công vụ giáo viên vùng khó khăn

Đỗ Đức Thiệm |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục TP.Hồ Chí Minh bàn giao, đưa vào sử dụng nhà công vụ giáo viên tại Trường THPT Đạ Tông, huyện Đam Rông.