Trường Quản trị và Kinh doanh

Điểm sàn Trường Quản trị và Kinh doanh cao nhất là 22 điểm

Trang Hà |

Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo điểm sàn xét tuyển năm 2022 của 4 ngành đào tạo, điểm sàn cao nhất là 22 điểm.

Shark Hưng bất ngờ làm phó chủ nhiệm khoa một trường đại học

Tường Vân |

Shark Hưng giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Khoa Quản trị tại Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập 2 trường thành viên

Tường Vân |

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định thành lập Trường Quốc tế và Trường Quản trị và Kinh doanh trên cơ sở tổ chức lại Khoa Quốc tế, Khoa Quản trị và Kinh doanh.