Trưởng Phòng là những ông vua

Đề xuất bỏ Phòng Giáo dục: Vì sao khó khả thi vẫn được hoan hô?

HẢI ĐĂNG |

Cùng là những đề xuất không khả thi, nhưng hai ý tưởng cải cách chữ viết, đưa truyện ngắn “Chí Phèo” ra khỏi sách giáo khoa bị phản ứng dữ dội, còn đề xuất bỏ Phòng Giáo dục lại được hoan nghênh?