Trường hợp cách ly

Những trường hợp nào phải cách ly tập trung khi tới TPHCM?

Hạ Mây |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, ngày 20.2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) đã có hướng dẫn tạm thời về thời gian cách ly và số lần xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người cách ly tập trung tại Thành phố.