trường dạy học online

Nghỉ học để phòng dịch COVID-19, học sinh, sinh viên có phải đóng học phí?

Đặng Chung |

Nhiều phụ huynh có chung thắc mắc, trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19, thì có được miễn giảm học phí hay không?