trường đại học tổ chức thi riêng

Những lý do Bộ GDĐT không tách điểm môn thành phần trong bài tổ hợp

Đặng Chung |

Theo đại diện Bộ GDĐT, xuất phát từ yêu cầu, mục đích của kỳ thi tốt nghiệp THPT là đánh giá chất lượng theo chuẩn đầu ra hướng tới giáo dục toàn diện, nên không chấp nhận việc học lệnh, bỏ môn này hay môn khác.

Thêm nhiều trường đại học công bố điểm mới trong phương án tuyển sinh

Đặng Chung |

Trước việc mục tiêu của kỳ thi THPT năm 2020 chủ yếu là xét tốt nghiệp, các trường đại học đã nhanh chóng điều chỉnh phương án tuyển sinh để phù hợp với tình hình mới. Trong ngày 25.4, thêm nhiều trường đại học thông tin về những điều chỉnh trong phương án tuyển sinh của trường mình.