Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng

Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng có Hiệu trưởng mới

PHƯƠNG ANH |

Ông Nguyễn Văn Lĩnh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng - được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng thời hạn 5 năm.