Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai

Bắt giam nguyên trưởng phòng nhận 400 triệu đồng "chạy" thủ tục đất đai

MINH CHÂU |

Từ năm 2018, qua các mối quan hệ quen biết, nhiều người được ông Hùng (thời điểm đó đang công tác tại Văn Phòng UBND tỉnh Đồng Nai) hứa giúp "chạy" thủ tục đất đai. Nhiều người dân phải đưa hàng trăm triệu đồng cho Hùng, tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hùng đã không thực hiện các cam kết và cũng không trả lại tiền cho người dân nên đã bị tố cáo.