Trung tâm Đào tạo nghề

Siết chặt đào tạo - sát hạch lái xe sẽ tăng “gánh nặng” cho học viên

Minh Hạnh |

Theo quy định tại Thông tư số 38/2019 của Bộ Giao thông Vận tải sẽ giảm tiêu cực trong công tác đào tạo, sát hạch lái xe. Tuy nhiên, các trung tâm đào tạo lái xe phải đầu tư máy móc thiết bị, thay đổi hệ thống và phương pháp đào tạo buộc họ phải tăng học phí. “Gánh nặng” này sẽ đẩy vào vai học viên.