Trung Lương Mỹ Thuận

Sớm nhất là tháng 8.2022 mới thu phí cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Kỳ Quan |

Hiện Cty CP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận (Doanh nghiệp Dự án) đang chuẩn bị triển khai xây dựng trạm thu phí trên tuyến chính Dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận. Dự kiến phải mất khoảng 6 tháng mới xây dựng xong trạm thu phí để bắt đầu thu phí hoàn vốn cho dự án.