trục xuất về nước

Câu chuyện du học sinh tại Nhật Bản trở về vì dịch COVID-19

Tuệ Minh |

Khi trường học ở Việt Nam bắt đầu mở cửa trở lại thì một số trường học trên thế giới vẫn đang đóng cửa, duy trì mô hình học tập trực tuyến. Vài tháng nay, nguồn thu từ việc làm thêm  không còn khiến du học sinh gặp rất nhiều khó khăn. Nhận được sự trợ giúp của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, nhiều du học sinh đã trở về nhà theo đúng nguyện vọng.