Trợ cấp tử tuất

Cách tính mức hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

Minh Hương |

Căn cứ Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức trợ cấp tuất hàng tháng dành cho thân nhân người lao động được tính theo công thức dưới đây.

Thời hạn nhận trợ cấp tuất hàng tháng

Minh Hương |

Hiện nay, pháp luật không có điều khoản nào quy định cụ thể về thời hạn hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Quy định về việc bổ sung người hưởng chế độ tử tuất

Minh Phương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc bạn đọc liên quan đến quy định về việc bổ sung thân nhân được hưởng chế độ tử tuất.

Quy định mức tiền tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến mức tiền tuất hàng tháng với mỗi thân nhân của người tham gia bảo hiểm xã hội.

Xác định tuổi thân nhân chọn hưởng trợ cấp tuất 1 lần thế nào?

Minh Hương |

Từ ngày 1.9, cách xác định tuổi thân nhân chọn hưởng trợ cấp tuất 1 lần sẽ có sự bổ sung, thay đổi so với quy định hiện hành.

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng trợ cấp tuất không

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi đang đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, đến tuổi hưởng lương hưu không may qua đời thì gia đình có được hưởng trợ cấp tử tuất hay chế độ gì không?

Có được xin thôi hưởng trợ cấp tử tuất hàng tháng không?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc về quyết định xin thôi hưởng trợ cấp tử tuất hàng tháng khi tham gia bảo hiểm xã hội.

Quy định về điều kiện và mức hưởng trợ cấp tử tuất

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc về điều kiện và mức hưởng trợ cấp tử tuất hàng tháng và 1 lần.

Tham gia bảo hiểm 11 tháng, được hưởng trợ cấp tử tuất 1 lần không?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc về trường hợp được hưởng chế độ tử tuất 1 lần.