Trợ cấp mất sức

Có được hưởng trợ cấp mất sức và chế độ thương binh cùng một lúc?

LƯƠNG HẠNH |

Đối với người hưởng trợ cấp mất sức lao động, đồng thời là thương binh, nếu đủ điều kiện và có giấy tờ theo quy định tại Điều 23 Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH, thì được giải quyết thêm trợ cấp thương binh.

Đang hưởng trợ cấp mất sức hàng tháng có được tăng lương hưu năm 2022?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi đang hưởng trợ cấp mất sức hàng tháng, vậy tôi có được tăng lương hưu năm 2022 không?

Đề xuất cách tính lương hưu và trợ cấp hằng tháng từ 1.1.2022

Minh Phương |

Từ ngày 1.1.2022, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng của các đối tượng được điều chỉnh tăng thêm 7,4%. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có dự thảo Thông tư Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội...