Trợ cấp cho trẻ em

Trẻ em diện nào được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng từ 1.7.2021?

nam dương |

Sắp tới đây tôi sẽ phụ trách công tác xã hội của địa phương. Xin hỏi những đối tượng trẻ em nào thì sẽ được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng?