Trình đại hội CĐ thủ đô nhiệm kỳ 2018-2023

Góp ý kiến dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội CĐ TP. Hà Nội lần thứ XVI

Hải Đăng |

Sáng 30.11 đã diễn ra buổi thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của BCH LĐLĐ TP. Hà Nội khóa XVI trình tại ĐHCĐ TP. Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023.