Triệu chứng của bệnh tiền đình

Thực phẩm dành cho người rối loạn tiền đình

Hồng Nhật (T/H) |

Bổ sung một số loại vitamin thiết yếu và hạn chế các thực phẩm có hại sẽ hỗ trợ hiệu quả trong việc điều trị rối loạn tiền đình.