Triết lý giáo dục

Khi giáo sư ca cẩm “xã hội âm tính”, đòi bỏ “tiên học lễ, hậu học văn”

Anh Đào |

Gặp nhau thì chào hỏi! Sai biết nói xin lỗi. Có hiếu với cha mẹ... đó chính là “Lễ”. Vậy thì chúng ta có nên chấm dứt “trồng người”, có nhất thiết phải bỏ “tiên học lễ, hậu học văn”?

Cô giáo phạt học trò 231 cái tát: “Sự thất bại trong giáo dục tư duy phản biện”

Bích Hà |

Đánh giá về vụ việc cô giáo phạt học trò 231 cái tát đang gây bức xúc trong dư luận, nhiều chuyên gia cho rằng đây là sự thất bại trong việc giáo dục tư duy phản biện cho học sinh.