Trí thông minh

Những dấu hiệu cho thấy con bạn thông minh từ nhỏ

THỤC NHI (THEO FIRSTCRY PARENTING) |

Sớm phát hiện những dấu hiệu trẻ thông minh hơn người sẽ giúp cha mẹ có kế hoạch nuôi dưỡng và phát triển tài năng của trẻ. Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy con bạn thông minh từ nhỏ.

6 bộ phận trên cơ thể tiết lộ về trí thông minh của bạn

Hải Ngọc (Theo Bright Side) |

Bright Side chỉ ra một số bộ phận cơ thể cho thấy có thể là dấu hiệu cho thấy sức mạnh não bộ ở con người cao hơn.