Trao giải sách Quốc gia

Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 4 tiếp tục giữ nguyên giá trị giải thưởng

Hải Minh |

Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 4 do Hội Xuất bản Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, sẽ trao giải vào ngày 12.11 tới.