trao giải sách

Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 4 tiếp tục giữ nguyên giá trị giải thưởng

Hải Minh |

Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 4 do Hội Xuất bản Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, sẽ trao giải vào ngày 12.11 tới.

Giải thưởng Sách Quốc gia trao Giải A 100 triệu đồng

Hải Minh |

Giải thưởng Sách Quốc gia gồm giải A, giải B và giải C trao cho 5 mảng sách chính trị, kinh tế, khoa học tự nhiên và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn, văn hóa, văn học và nghệ thuật, thiếu nhi.