Trao bằng khen của Thủ tướng

Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh

Phạm Đông |

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh.