Trang sách tôi yêu

30 tác giả đoạt giải cuộc thi sáng tác “Trang sách tôi yêu”

Vân Trang |

30 cá nhân đã đoạt giải thưởng cuộc thi sáng tác “Trang sách tôi yêu”. Tổng giá trị giải thưởng trên 200 triệu đồng.

Gia hạn thời gian nhận bài dự thi cuộc thi sáng tác "Trang sách tôi yêu"

Tường Vân |

Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác “Trang sách tôi yêu” thông báo, thời gian nhận tác phẩm dự thi được điều chỉnh.

Phát động cuộc thi sáng tác "Trang sách tôi yêu"

Thiều Trang |

Hướng tới chào mừng kỉ niệm 65 năm thành lập,  Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXB) tổ chức cuộc thi sáng tác "Trang sách tôi yêu" nhằm khẳng định giá trị, thương hiệu và thành tựu 65 năm. Đồng thời, tạo tác động tích cực, truyền cảm hứng đối với ngành Giáo dục và cộng đồng xã hội.