Trần Văn Thuấn

Giám đốc Bệnh viện K được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế

Lệ Hà |

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế.