Trái phiếu xanh

Việt Nam phát hành trái phiếu xanh lớn thứ 2 ASEAN

HƯƠNG NGUYỄN |

Tài chính xanh, trái phiếu xanh, cổ phiếu xanh đang là xu hướng mới trên toàn cầu. Việt Nam đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh của thị trường tài chính xanh.

Trái phiếu xanh tại Việt Nam: Xu hướng lớn nhưng vẫn ế ẩm

Đức Mạnh |

Trái phiếu bền vững, trái phiếu xanh là xu hướng lớn của thị trường vốn trên thế giới. Tuy nhiên tại Việt Nam, sản phẩm tài chính này thiếu cả bên mua, lẫn bên bán.

Trái phiếu xanh tại Việt Nam: Xu hướng lớn nhưng vẫn ế ẩm

Đức Mạnh |

Trái phiếu bền vững, trái phiếu xanh là xu hướng lớn của thị trường vốn trên thế giới. Tuy nhiên tại Việt Nam, sản phẩm tài chính này thiếu cả bên mua, lẫn bên bán.

Đề xuất tiêu chí môi trường với dự án được cấp tín dụng xanh

Nguyễn Hà |

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chí môi trường và việc xác nhận đối với dự án được cấp tín dụng xanh, phát hành trái phiếu xanh.