Tra cứu thẻ Bảo hiểm y tế

3 cách tra cứu mã số Bảo hiểm y tế nhanh nhất

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn các bước tra cứu mã số Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội đơn giản, tiện lợi.

Gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế online trong bối cảnh dịch COVID-19

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn bạn đọc cách gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế nhanh nhất trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Điều chỉnh sai thông tin trên thẻ Bảo hiểm y tế online được không?

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến việc điều chỉnh thông tin sai trên thẻ Bảo hiểm y tế.

Đăng kí mua Bảo hiểm y tế nhanh nhất

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan việc đăng ký mua thẻ Bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID.

Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình nhanh nhất

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn người dân cách đóng tiếp tiền tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đóng tiền gia hạn thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình trên ứng dụng trực tuyến.

Đóng tiếp BHXH tự nguyện, gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế online

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn người dân cách đóng tiếp tiền tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, đóng tiền gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế hộ gia đình trên ứng dụng trực tuyến của ngân hàng.

Hoàn trả tiền đóng Bảo hiểm y tế trong trường hợp nào?

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc liên quan việc đóng Bảo hiểm y tế (BHYT) sinh viên và Bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Tra cứu toàn bộ thông tin về Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội

ANH THƯ |

Hiện nay, từ thông tin mã số Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế người lao động có thể tiến hành tra cứu thông tin đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế bằng 3 cách dưới đây.