Tra cứu quy hoạch

Giải pháp ngăn rủi ro mua đất trong quy hoạch treo vì giá mềm

Đình Trường |

Nhiều khu vực có quy hoạch treo vài chục năm nhưng chưa có quyết định thu hồi đất. Nếu không tìm hiểu kỹ vấn đề này, nhà đầu tư sẽ gặp nhiều rủi ro, bất lợi nếu giao dịch các bất động sản tại đây.