Trả 70-100% lương

Cách ly vẫn được trả 70-100% lương

HÀ ANH CHIẾN |

Trong tình hình mới, “Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Công đoàn cơ sở các công ty ở Đồng Nai đã phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra nhiều phương án thiết thực nhằm ổn định sản xuất và giữ vững thu nhập cho người lao động.