TPHCM hỗ trợ người nghèo

Đề xuất thêm 501 tỉ đồng hỗ trợ đợt 2 cho lao động tự do ở TP.HCM

MINH QUÂN |

334.000 lao động tự do ở TP.HCM sau khi nhận hỗ trợ mỗi người 1,5 triệu đồng tiếp tục được đề xuất hỗ trợ đợt 2 với tổng số tiền 501 tỉ đồng.