Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam

Giải pháp kĩ thuật ngăn chặn “thánh chửi” trên mạng xã hội

THANH MẾN |

Trước hiện tượng nhiều “thánh chửi”, “Chí Phèo” ngang nhiên xúc phạm, chửi bới người khác trên mạng xã hội, nhiều chuyên gia IT cho rằng cần áp dụng các biện pháp kĩ thuật để xử lý.