Tổng đài 114

Miễn phí các cuộc gọi đến tổng đài 113, 114, 115 từ ngày 1.4

Thế Lâm |

Theo Thông tư 02/2020/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 1.4.2020 qui định về danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, các tổng đài 113, 114, 115 được xếp vào danh mục dịch vụ viễn thông công ích bắt buộc.