Tổng Công ty Hàng hải VN

Đặc biệt quan tâm người lao động gặp khó khăn do COVID-19

Lê Việt Thương |

Mới đây, Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty hàng hải Việt Nam lần thứ tám (khóa V) được tổ chức trực tuyến tại 3 đầu cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Phan Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.  

Nâng cao chất lượng thuyền viên Việt Nam

H.H |

Ban Quản lý Dự án Nâng cao chất lượng thuyền viên Việt Nam (VSUP) vừa tổ chức lễ tốt nghiệp cho 17 học viên khóa 49 của Dự án.