Tôn vinh NLĐ trực tiếp

Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tôn vinh 50 lao động xuất sắc

Hà Anh |

Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã xây dựng Kế hoạch tôn vinh công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên, cán bộ công đoàn cơ sở và công nhân lao động xuất sắc tiêu biểu; doanh nghiệp vì người lao động, lãnh đạo quản lý có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh và chăm lo cho người lao động giai đoạn (2016 - 2021).