Tôn trọng pháp luật

5 ưu tiên hàng đầu của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc năm 2022

Khánh Minh |

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres nêu 5 ưu tiên hàng đầu trong năm 2022 là đẩy lùi đại dịch COVID-19, cải cách tài chính toàn cầu, hành động vì khí hậu, tôn trọng pháp luật trong không gian mạng và thúc đẩy hòa bình, an ninh.

Khi Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh... "đáo tụng đình"

Mỹ Linh |

Người xưa có câu: “Vô phúc đáo tụng đình”, ý nói đưa việc kiện tụng ra chốn công đường là một việc đặng chẳng đừng. Điều đó cũng thể hiện thái độ của người dân coi chuyện ra toà là một cái gì đó ghê gớm, làm tổn hại thanh danh và sứt mẻ tình cảm, vì có khi “một đời kiện, chín đời thù”.

Yêu nước trước hết là tôn trọng pháp luật

LÊ THANH PHONG |

Không ai có thể nhân danh lòng yêu nước để phá hoại tài sản công, đốt trụ sở, tấn công cảnh sát như những người gây bạo động ở Bình Thuận ngày 11.6. Yêu nước trước hết là tôn trọng pháp luật.