Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị T.Ư 13 của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước

. |

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng ngày 9.10.