Tổ tư vấn COVID-19

Tập đoàn EVN biểu dương khen thưởng thành viên Tổ tư vấn COVID-19

Tiến Xuân |

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực tế và đánh giá công tác tư vấn COVID-19, biểu dương khen thưởng thành viên Tổ tư vấn COVID-19 vừa được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp với Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức.  

“Tổ tư vấn COVID-19” - cùng người lao động vượt hiểm nguy

Huyền Thanh |

Để hỗ trợ cán bộ nhân viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khu vực phía Nam bị nhiễm, nghi nhiễm SARS-CoV-2, Tổ tư vấn COVID-19 gồm 29 y sĩ, bác sĩ thuộc các đơn vị thành viên của EVN trên toàn quốc đã lập tức bắt tay vào nhiệm vụ tư vấn sức khoẻ, hướng dẫn theo dõi và điều trị từ xa.