Tổ chức khảo sát

Tổ chức khảo sát hoạt động công tác dân vận 2021

ĐỒNG HỒNG |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lào Cai vừa tổ chức khảo sát hoạt động công tác dân vận năm 2021 tại xã A Lù, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.