tổ chức khai giảng

Thanh Hóa tổ chức khai giảng năm học mới ngay tại lớp học

Thiều Trang |

Học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ đồng loạt khai giảng vào ngày 5.9.2021. Theo đó, các cơ sở giáo dục sẽ tổ chức khai giảng tại lớp, không tổ chức tập trung.

Học sinh TPHCM dự kiến tựu trường ngày 1.9

Anh Nhàn |

Sở GDĐT TPHCM dự kiến đề xuất UBND TPHCM thời gian tựu trường năm học tới vào ngày 1.9, khai giảng ngày 5.9.