Tổ chức dạy học trực tiếp

Không để người mắc COVID-19 không liên hệ được với cơ sở y tế

THANH BÌNH |

Lai Châu - Không để tình trạng người mắc COVID-19 không liên hệ được với cơ sở y tế là nội dung UBND tỉnh vừa yêu cầu trong công tác phòng chống dịch.