Tổ chức đại diện

Phải bảo đảm nguyên tắc của một tổ chức đại diện NLĐ có tư cách pháp nhân

Kiều Vũ |

Hà Nội - Chiều 11.7, Hội đồng nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng Liên đoàn do Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật làm Chủ tịch Hội đồng tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học Mô hình tổ chức và hoạt động của nghiệp đoàn trong khu vực phi chính thức. Một trong những giải pháp Đề tài đưa là nghiệp đoàn phải bảo đảm các nguyên tắc về tổ chức, hoạt động của một tổ chức đại diện người lao động có tư cách pháp nhân.

Tự hào được Công đoàn chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 16.3, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp Tổng Liên đoàn - chủ trì nghiệm thu Đề tài “Niềm tự hào của đoàn viên đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”. Đề tài do TS.Nguyễn Mạnh Thắng làm chủ nhiệm. 

Công đoàn Hà Nội phấn đấu phát triển mới từ 29.170 đoàn viên trở lên

Hải Anh |

Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội đã xây dựng Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở năm 2021. Một trong những chỉ tiêu là các cấp Công đoàn Thủ đô phấn đấu thành lập mới từ 421 Công đoàn cơ sở và phát triển mới từ 29.170 đoàn viên Công đoàn trở lên, trong đó tập trung thành lập ít nhất từ 360 Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên.