Tịnh viên Maha Mangala - Đà Nẵng

Cặp du học sinh mặc áo dài em gái Trịnh Công Sơn ở lễ Hằng Thuận

ĐÔNG DU |

Mika Nguyễn và chồng diện áo dài của em gái Trịnh Công Sơn làm lễ Gia tiên ở Tịnh viên Maha Mangala - Đà Nẵng. Buổi lễ diễn ra với những nghi thức truyền thống, kết hợp nhiều nét riêng đặc biệt, thể hiện văn hóa của gia đình.