Tình trạng khẩn cấp COVID-19

Nhật Bản mạnh tay ngăn chặn làn sóng COVID-19 lần 3

Bảo Châu |

Nhật Bản áp dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn để ngăn chặn COVID-19 ở khu vực Tokyo và các tỉnh phía tây.

Một số vùng ở Nhật Bản nguy cơ quay lại tình trạng khẩn cấp COVID-19

Phương Linh |

Một số vùng đang gia tăng ca mắc COVID-19 ở Nhật Bản có nguy cơ sẽ áp đặt trở lại tình trạng khẩn cấp.