Tín dụng bất động sàn

Bất động sản có thể sớm khởi sắc nhờ gói cho vay mua nhà ưu đãi

ANH HUY |

Trong bối cảnh trái phiếu bấp bênh, nếu các chính sách hỗ trợ người dân mua nhà ở, đặc biệt là hai gói tín dụng được triển khai thì đây có thể sẽ trở thành lối thoát hiểm cho thị trường bất động sản trong thời gian tới.