Tìm hiểu golf

Tìm hiểu luật chơi golf: Bóng hoặc vật đánh dấu ảnh hưởng đến cuộc chơi

TAM NGUYÊN (THEO RANDA.ORG) |

Nếu bóng golf hoặc vật đánh dấu bóng gây ảnh hưởng đến cuộc chơi thì áp dụng luật thế nào?

Tìm hiểu luật chơi golf: Luật 15: Giải thoát khỏi vật thể

TAM NGUYÊN (THEO RANDA.ORG) |

Khi chơi golf, có những tình huống vật thể tự nhiên và vật thể di dời được cản trở đường bóng… 

Tìm hiểu luật chơi golf: Đánh bóng sai vị trí

TAM NGUYÊN (THEO RANDA.ORG) |

Nếu người chơi golf đánh bóng ở sai vị trí thì phải xử lý thế nào?

Tìm hiểu luật chơi golf: Sửa lỗi thay thế, đặt hoặc thả bóng

TAM NGUYÊN (THEO RANDA.ORG) |

Khi chơi golf, những lỗi khi thay thế, đặt lại, thả hoặc đặt bóng phải sửa thế nào? 

Tìm hiểu luật chơi golf: Thả bóng trong khu vực giải thoát (tiếp theo)

TAM NGUYÊN (THEO RANDA.ORG) |

Các nội dung tiếp theo trong luật golf về vấn đề thả bóng trong khu vực giải thoát...

Tìm hiểu luật chơi golf: 14.3 - Thả bóng trong khu vực giải thoát

TAM NGUYÊN (THEO RANDA.ORG) |

Các lưu ý khi thả bóng golf trong khu vực giải thoát…

Tìm hiểu luật chơi golf: 14.2 - Đặt lại bóng

TAM NGUYÊN (THEO RANDA.ORG) |

Luật golf này được áp dụng bất kỳ khi nào bóng bị nhấc hoặc di chuyển và luật yêu cầu bóng phải được đặt lại ở một vị trí. 

Tìm hiểu luật chơi golf: Luật 14 - Quy trình xử lý bóng

TAM NGUYÊN |

Đánh dấu, nhấc và làm sạch bóng; Đặt lại bóng; Thả bóng trong khu vực giải thoát; Đánh bóng sai vị trí thế nào khi chơi golf?

Tìm hiểu luật chơi golf: Bóng lơ lửng trên miệng hố

TAM NGUYÊN (THEO RANDA.ORG) |

Người chơi golf sẽ phải làm gì nếu bóng lơ lửng trên miệng hố?

Tìm hiểu luật chơi golf: Bỏ cờ ra khỏi hố

TAM NGUYÊN (THEO RANDA.ORG) |

Các quy định liên quan đến việc bỏ cờ ra khỏi hố khi đánh golf…

Tìm hiểu luật chơi golf: Khi nào bị phạt nếu bỏ cờ khỏi hố?

TAM NGUYÊN (THEO RANDA.ORG) |

Hẳn nhiên không phải vô cớ mà người ta thấy một lá cờ được cắm ở hố khi chơi golf.

Tìm hiểu luật chơi golf: Các vấn đề khác trên khu gạt bóng

TAM NGUYÊN (THEO RANDA.ORG) |

Nếu bóng di chuyển trên khu vực gạt bóng thì sao? Người chơi golf có được kiểm tra khu gạt bóng? 

Tìm hiểu luật chơi golf: Luật 13 - Khu vực gạt bóng

TAM NGUYÊN (THEO RANDA.ORG) |

Những thông tin cần biết về khu vực gạt bóng khi chơi golf.

Tìm hiểu luật chơi golf: Luật 12 - Bẫy cát

TAM NGUYÊN (THEO RANDA.ORG) |

Người chơi golf được và không được làm gì khi bóng rơi vào bẫy cát? 

Tìm hiểu luật chơi golf: Di chuyển vật thể có thể ảnh hưởng đến bóng

TAM NGUYÊN |

Người chơi golf không được thay đổi các điều kiện có thể ảnh hưởng đến đường đi của bóng.

Tìm hiểu luật chơi golf: Bóng bị cố tình làm chệch hướng

TAM NGUYÊN (THEO RANDA.ORG) |

Người chơi golf có thể cố tình làm chệch hướng hoặc dừng đường bóng…

Tìm hiểu luật chơi golf: Luật 11 - Bóng bị chạm khi di chuyển

TAM NGUYÊN (THEO RANDA.ORG) |

Bóng golf có thể chạm vào nhiều thứ khi đang chuyển động…

Tìm hiểu luật chơi golf: Các vấn đề về Caddie

TAM NGUYÊN (THEO RANDA.ORG) |

Caddie có thể hỗ trợ nhưng người chơi golf sẽ phải chịu trách nhiệm với các hành động của caddie.

Tìm hiểu luật chơi golf: Lời khuyên và sự hỗ trợ khác

TAM NGUYÊN (THEO RANDA.ORG) |

Có những hạn chế với người chơi golf về lời khuyên hay sự hỗ trợ khác khi thi đấu…

Tìm hiểu luật chơi golf: Luật 10 - Chuẩn bị và thực hiện cú đánh

TAM NGUYÊN (THEO RANDA.ORG) |

Có những việc được phép và có những thứ không được phép khi chuẩn bị cú đánh trong golf.